Harderwijkse rioolheffing stijgt door grootschalige vervanging van riolering

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Harderwijk staat voor een ingrijpende vervanging en vernieuwing van het grootste deel van de riolering in de oudere wijken. Dit omvat ook een reeks maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De kosten hiervoor bedragen de komende vier jaar dertien miljoen euro. Over een periode van 75 jaar zal de gemeente zelfs 350 miljoen euro moeten investeren om het huidige rioleringssysteem in stand te houden en tegelijkertijd de stad en het dorp te beschermen tegen overstromingen, ernstige wateroverlast en droogte.

De plannen

Wethouders Martijn Pijnenburg en Edwin Enklaar maakten op vrijdag ingrijpende plannen bekend om ervoor te zorgen dat Harderwijk in 2050 ‘waterrobuust en klimaatbestendig’ is. De plannen zullen ongetwijfeld leiden tot een aanzienlijke stijging van de rioolheffing voor Harderwijkse huishoudens in de komende jaren, met soms wel tien procent per jaar. Pijnenburg legt uit dat de plannen in feite twee onderwerpen combineren: klimaatadaptatie en het bestaande rioleringsplan.

Veranderingen in het onderhoud van de riolering

Een nieuwe aspect van dit rioleringsplan is dat het onderhoud van de riolering in Harderwijk niet langer op de oude manier kan worden uitgevoerd. De riolering moet nu echt vervangen worden. Harderwijk heeft sinds 1945 veel stadsuitbreidingen doorgemaakt. De toen aangelegde riolering is nu bijna volledig aan vervanging toe. Het vernieuwen van de rioolbuis kost de gemeente gemiddeld zo’n miljoen euro per jaar, maar met de nieuwe klimaatmaatregelen zal dit bedrag de komende jaren verdubbelen en daarna zelfs verdrievoudigen.

Gevolgen voor de inwoners

De wethouders erkennen dat de plannen zullen leiden tot een einde aan de relatief lage woonlasten van Harderwijk. Wat de plannen precies zullen betekenen voor de Harderwijkse huishoudens, kunnen de wethouders nog niet bepalen. Gemeentelijk deskundige Mahatma Geerdink berekende snel dat de huidige rioolheffing van zo’n 147 euro per jaar neerkomt op veertig cent per huishouden per dag. Dit zou in de toekomst mogelijk met een dubbeltje per dag kunnen stijgen.

Inzage voor inwoners

De plannen, inclusief kostenoverzichten, liggen vanaf dinsdag tot 31 maart ter inzage. Hierdoor kunnen inwoners en geïnteresseerden ze bekijken en eventueel voorzien van hun eigen zienswijze. Hierna zullen de plannen door de raad worden behandeld.